Sectoren & Klanten - Automotive, marine en aerospace

Algemeen

Voor diverse type organisaties die producten of diensten verlenen in het vervoer van goederen en/of mensen levert D&F diensten. Dit kunnen zijn toeleveranciers. Maar ook producenten van componenten in de automotive branche. Tenslotte ondersteunen wij organisaties die het onderhoud verrichten voor de vliegtuigindustrie.

Het aantal arbeidsongevallen in deze is nog steeds onacceptabel hoog. Voor D&F Consulting ligt hier dus een mooie taak. D&F wordt binnen dit marktsegment steeds vaker betrokken als specialist op enerzijds het adviesgebied Technische Veiligheid. En anderzijds in de begeleiding van cultuur- en veranderingsprogramma´s rondom veilig- en bewust werken. Deze behoefte kan worden ingevuld door consultants uit het team van D&F Veligheidsmanagement en -cultuur. Het trainen van veiligheidsbewustzijn van de werkvloer tot het hoger management krijgt prioriteit nummer 1.

Vanaf 1 juli 2006 is de verplichting tot de implementatie van de ATEX 153 richtlijnen van kracht. Onze toegevoegde waarde ten aanzien van Explosieveiligheid wordt door zowel metaalproducerende als -verwerkende partijen als uitermate nuttig ervaren. D&F Consutling B.V. behoort tot de marktleiders in Europa op dit adviesgebied.

Adviesdiensten:

Specifieke risico's:

In deze organisaties zien we veelal grote Technische Diensten met veel op maat gemaakte machines, apparaten en installaties.

 • beknellinggevaar door bewegende delen
 • intrekgevaar door draaiend gereedschap of werkstuk
 • gevaar voor verbrijzelen door bewegende delen
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen of wegvliegende spanen
 • gevaar voor oogletsel door wegspringende spanen
 • snijgevaar door draaiend gereedschap of scherpe werkstukken
 • brand- en explosiegevaar door smeermiddelen
 • gezondheidsproblemen door inademen gevaarlijke stoffen
 • val of struikelgevaar door bordessen of gemorste smeermiddelen

 

Veel voorkomende machines:

 • walsmachines
 • ovens
 • opwikkelmachines
 • transportbanden
 • buigmachines
 • knipmachines
 • draai- en freesbanken
 • boor- kotter- en slijpbanken
 • persen
 • kantbanken

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340