Sectoren & Klanten - Chemie

Algemeen

Traditiegetrouw is er in de chemische industrie de meeste aandacht voor veiligheid. Sommige chemische bedrijven staan erom bekend veel aandacht aan veiligheidscultuur en gedrag te schenken. In de chemische industrie is veel kennis aanwezig over gevaarlijke stoffen en explosiegevaar. Risico's door machines, installaties of arbeidsmiddelen voor werknemers blijven vaak onderbelicht.

Risico's voor de installatie zelf daarentegen (beschikbaarheidrisico's) zijn wel goed afgedekt omdat er een HAZOP of FMEA analyse is uitgevoerd.

D&F Consulting

Energieproductie en -distributie is voor ons een vanzelfsprekendheid. We merken pas onze afhankelijkheid als energie, gas of water niet meer geleverd kan worden. Efficiency en effectiviteit in productie zijn bepalend om standaarden m.b.t. beschikbaarheid en kwaliteit te kunnen handhaven.

D&F Consulting wordt binnen dit marktsegment steeds vaker betrokken als specialist op het adviesgebied Technische Veiligheid. Onze toegevoegde waarde ten aanzien van Machine- en Explosieveiligheid wordt door zowel energieproducerende als distribuerende partijen als uitermate nuttig ervaren.

D&F is actief binnen:

 • Petro-chemische industrie
 • Agro-chemische industrie 

De focus van D&F ligt op een tweetal adviesgroepen: Machine- en Explosieveiligheid en Veranderingsmanagementprogramma´s. Door deze adviesgroep worden consultancy, training en software-implementaties uitgevoerd.

Adviesdiensten:

 

 

Veel voorkomende machines

 

 • reactoren
 • mengers
 • pompen
 • drukvaten en -leidingen
 • opvoerschroeven
 • transportbanden
 • drogers
 • verpakkingsmachines
 • ovens

 

Specifieke risico's

Machines in de chemische industrie zijn vaak groot, onoverzichtelijk en hebben weinig bewegende delen in het bereik van de operator. Deze machines worden over het algemeen installaties genoemd. De operators in de chemische industrie zijn goed opgeleid om complexe chemische processen te kunnen begrijpen en beheersen. Een fout in een chemische fabriek echter kan leiden tot grote gevolgen.

 

 • valgevaar van trappen en bordessen
 • beknellinggevaar door aandrijvingen van pompen en mixers
 • intrekgevaar door roterende apparatuur
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen
 • brand- en explosiegevaar door gevaarlijke stoffen of poeders
 • gezondheidsproblemen door inademen gevaarlijke stoffen
 • externe risico's door gevaarlijke stoffen
 • ergonomische gevaren door complexe bedieningssystemen
 • ergonomische gevaren door slecht bereikbare inspectiepunten

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340