Sectoren & Klanten - Energie en water

Algemeen

Energieproductie en -distributie is voor ons een vanzelfsprekendheid. We merken pas onze afhankelijkheid als energie, gas of water niet meer geleverd kan worden. Efficiency en effectiviteit in productie zijn bepalend om standaarden m.b.t. beschikbaarheid en kwaliteit te kunnen handhaven.

D&F Consulting wordt binnen dit marktsegment steeds vaker betrokken als specialist op het adviesgebied Technische Veiligheid. Onze toegevoegde waarde ten aanzien van Machine- en Explosieveiligheid wordt door zowel energieproducerende als distribuerende partijen als uitermate nuttig ervaren.

D&F is actief bij:

 • Energieproductie - en distributie
 • Drinkwaterbedrijven & Waterschappen
 • Afval- & Milieuconcerns

 

De focus van D&F ligt op een tweetal adviesgroepen: Machine- en Explosieveiligheid. Door deze adviesgroep worden consultancy, training en software-implementaties uitgevoerd.

Adviesdiensten:

 

Specifieke risico's

Installaties binnen de nutssector zijn vaak groot, onoverzichtelijk en hebben weinig bewegende delen in het bereik van de operator. De operators in deze industrie zijn goed opgeleid om complexe processen te kunnen begrijpen en beheersen. Een fout in een productie-omgeving echter kan leiden tot grote gevolgen.

 • valgevaar van trappen en bordessen
 • beknellinggevaar door aandrijvingen van pompen en mixers
 • intrekgevaar door roterende apparatuur
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen
 • brand- en explosiegevaar door gevaarlijke stoffen of poeders
 • gezondheidsproblemen door inademen gevaarlijke stoffen
 • externe risico's door gevaarlijke stoffen
 • ergonomische gevaren door complexe bedieningssystemen
 • ergonomische gevaren door slecht bereikbare inspectiepunten

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340