Sectoren & Klanten - Machinebouw en componenten

Algemeen

De machinebouw in Nederland heeft sinds 1 januari 1995 te maken met de Machinerichtlijn. Nog altijd wordt deze Richtlijn onvoldoende nageleefd. De CE-markering wordt altijd wel aangebracht maar de onderliggende documenten en het technisch veiligheidsniveau van de machines is nog te vaak onder de maat. In toenemende mate krijgt deze sector te maken met productaansprakelijkheid. Hierbij ligt de bewijslast bij de fabrikant.

Tijdens de bouw van de machines worden de eigen werknemers aan veiligheidsrisico's blootgesteld. Deze komen overeen met deze in de metaalindustrie.

D&F Technical Safety wordt binnen dit marktsegment steeds vaker betrokken als specialist op het adviesgebied Technische Veiligheid. Het kunnen aanbrengen van CE Markering is geen sinecure en vraagt gedegen kennis van de Europese Richtlijnen en vastgestelde normen. Onze toegevoegde waarde ten aanzien van Machine- en Explosieveiligheid wordt door zowel fabrikanten als leveranciers van componenten als uitermate nuttig ervaren.

D&F is actief bij:

 • Fabrikanten van machines, apparaten en installaties
 • Leveranciers van componenten, halffabrikaten en spareparts

 

De focus van D&F ligt op de adviesgroep D&F Technical Safety. Door deze adviesgroep worden consultancy, training en software-implementaties uitgevoerd.

Adviesdiensten:

 

Veel voorkomende machines

 • Alle soorten machines en installaties

Specifieke risico's

Vanwege de diversiteit aan machines kunnen alle risico's hier voorkomen. Een opsomming van de belangrijkste risico's luidt:

 • beknellinggevaar door bewegende delen
 • intrekgevaar
 • gevaar voor verbrijzelen door bewegende delen
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen
 • gevaar voor wegspringende delen
 • snijgevaar
 • brand- en explosiegevaar
 • gezondheidsproblemen
 • val of struikelgevaar
 • ergonomische gevaren
 • gehoorbeschadiging

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340