Sectoren & klanten - metaalindustrie

Algemeen

De metaalindustrie in Nederland is zeer divers. Aan de ene kant zijn er de productiebedrijven die van ijzererts staal maken. Daarnaast zijn er tal van bedrijven die metaal verwerken. Metaalproductie en - verwerking gaat per definitie gepaard met hoge temperaturen, zwaar werk en scherpe producten. De verwerking tot eindproducten is overal te vinden, in de automobielindustrie, de componentenindustrie, pompenfabrieken etc.

Het aantal arbeidsongevallen in de metaalindustrie is nog steeds onacceptabel hoog. Voor D&F Consulting ligt hier dus een mooie taak. D&F wordt binnen dit marktsegment steeds vaker betrokken als specialist op enerzijds het adviesgebied Technische Veiligheid. En anderzijds in de begeleiding van cultuur- en veranderingsprogramma´s rondom veilig- en bewust werken.

Vanaf 1 juli 2006 is de verplichting tot de implementatie van de ATEX 153 richtlijnen van kracht. Onze toegevoegde waarde ten aanzien van Explosieveiligheid wordt door zowel metaalproducerende als -verwerkende partijen als uitermate nuttig ervaren. D&F behoort tot de marktleiders in Europa op dit adviesgebied.

Tevens neemt de behoefte aan ondersteuning door D&F Behaviour Based Safety sterk toe. Het trainen van veiligheidsbewustzijn van de werkvloer tot het hoger management krijgt prioriteit nummer 1. SAFETY FIRST is een vaker gehoord crédo.

Adviesdiensten:

 

 

Specifieke risico's:

In de metaalproductie zien we veelal grote productielijnen die vanuit centrale bedieningsruimten worden bediend. In de metaalver- en bewerking zijn diverse kleinere machines te vinden. De operators hebben vaak een degelijke technische opleiding en leveren ambachtelijk vakwerk. Om een goed werkstuk te verkrijgen is goed zicht op het werk belangrijk, zelfs bij de volledig geautomatiseerde CNC machines. De machines werken met grote krachten. Operators die een of meer vingers missen zijn in deze bedrijfstak geen uitzondering.

 

 • beknellinggevaar door bewegende delen
 • intrekgevaar door draaiend gereedschap of werkstuk
 • gevaar voor verbrijzelen door bewegende delen
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen of wegvliegende spanen
 • gevaar voor oogletsel door wegspringende spanen
 • snijgevaar door draaiend gereedschap of scherpe werkstukken
 • brand- en explosiegevaar door smeermiddelen
 • gezondheidsproblemen door inademen gevaarlijke stoffen
 • val of struikelgevaar door bordessen of gemorste smeermiddelen

 

Veel voorkomende machines:

 

 • walsmachines
 • ovens
 • opwikkelmachines
 • transportbanden
 • buigmachines
 • knipmachines
 • draai- en freesbanken
 • boor- kotter- en slijpbanken
 • persen
 • kantbanken

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340