Sectoren & Klanten - Overheid en onderwijs

Algemeen

Overheidsinstellingen hebben niet zelden te maken met machines of arbeidsmiddelen. Bij defensie bijvoorbeeld wordt veel gewerkt met allerlei soorten materieel. Op Universiteiten en hogescholen wordt veel met arbeidsmiddelen gewerkt.

Sociale werkvoorzieningen en gevangenissen hebben vaak zowel metaalbewerking als houtbewerkingafdelingen.

D&F Consulting wordt binnen dit marktsegment steeds vaker betrokken als specialist op het adviesgebied Technische Veiligheid. Onze toegevoegde waarde ten aanzien van Machine- en Explosieveiligheid wordt door deze partijen als uitermate nuttig ervaren.

D&F is actief bij:

 • Universiteiten en hoge scholen
 • Provincies en gemeenten 
 • Ministeries

 

De focus van D&F ligt binnen deze sector met namen op de adviesgroep Machine- en Explosieveiligheid. Daarnaast wordt software door deze organisaties actief gebruikt. Tenslotte verzorgt D&F Technical Safety een groot aantal kennisintensieve trainingen op de kennisgebieden CE Markering, Arbeidsrichtlijn en ATEX.

Adviesdiensten:

 

Veel voorkomende machines

 • Hijs- hefmiddelen en gereedschappen
 • Mobiele arbeidsmiddelen en mobiel materieel
 • laboratoria
 • houtbewerkingmachines
 • metaalbewerkingmachines
 • handgereedschappen

Specifieke risico's

Door de diversiteit van machines en gereedschappen is er evenzoveel diversiteit aan risico's.

 • beknellinggevaar door bewegende delen
 • intrekgevaar door draaiend gereedschap of werkstuk
 • botsgevaar door rijdend materieel
 • gevaar voor verbrijzelen door bewegende delen
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen
 • snijgevaar door draaiend gereedschap of scherpe werkstukken
 • brand- en explosiegevaar door smeermiddelen
 • gezondheidsproblemen door inademen gevaarlijke stoffen
 • val of struikelgevaar door bordessen of gemorste smeermiddelen

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340