Sectoren & Klanten - Papier en karton

Algemeen

De papier- en kartonindustrie investeert de laatste jaren veel in veiligheid. Stimulans hierin is het convenant PKGV dat in 2001 is ondertekend door de gehele branche. Doelstelling is het verlagen van het aantal arbeidsongevallen.

D&F Group B.V. is betrokken geweest bij de uitvoering van het convenant.

Het aantal arbeidsongevallen in de metaalindustrie is nog steeds onacceptabel hoog. Voor D&F Group b.v. ligt hier dus een mooie taak. D&F Consulting wordt binnen dit marktsegment steeds vaker betrokken als specialist op enerzijds het adviesgebied Technische Veiligheid. En anderzijds in de begeleiding van cultuur- en veranderingsprogramma´s rondom veilig- en bewust werken.

In Nederland wordt door de sector veel geïnvesteerd om ervoor te zorgen de productie op steeds efficiëntere wijze plaats kan vinden en dat verliezen door arbeidsongevallen of mindere kwaliteit worden voorkomen.  D&F Technical Safety is voor de branche de partner in voor CE Markering en implementatie van ATEX richtlijnen.

Adviesdiensten:

 

 

Veel voorkomende machines

 

 • rotatiedrukpersen
 • papiersnijmachines
 • papierpulpmachines
 • stapelaars
 • vouwmachines
 • drogers
 • op- en afrolmachines

 

Specifieke risico's

Machines in de papier- en kartonindustrie zijn vaak groot, onoverzichtelijk en hebben veel draaiende rollen. Draaiende machines produceren vaak veel lawaai.

 

 • beknellinggevaar bewegende delen
 • intrekgevaar door tegen elkaar in draaiende rollen
 • gevaar voor verbrijzelen door bewegende delen
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen
 • gevaar voor vallen van trappen of bordessen
 • snijgevaar door messen of het papier zelf
 • brand- en explosiegevaar door papierstof en oplosmiddelen

 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340