Sectoren & Klanten - Uitgeverij en drukkerij

Algemeen

De uitgeverijen en drukkerijen investeren de laatste jaren veel in veiligheid. Stimulans hierin is het convenant Grafimedia is ondertekend door de gehele branche. Doelstelling is het verlagen van het aantal arbeidsongevallen.

De uitgeverijen en drukkerijen bestaan in Nederland uit een aantal grote concerns die strak worden geleid. De productie is zeer hoog, de marges laag. Zoals te verwachten is dit een voedingsbodem voor onveilige situaties, leidend tot arbeidsongevallen.

Vanaf 1 juli 2006 is de verplichting tot de implementatie van de ATEX 153 richtlijnen van kracht. Onze toegevoegde waarde ten aanzien van Explosieveiligheid wordt door zowel metaalproducerende als -verwerkende partijen als uitermate nuttig ervaren. D&F Technical Safety behoort tot de marktleiders in Europa op dit adviesgebied.

Adviesdiensten:

 

Specifieke risico's

Machines in uitgeverijen en drukkerijen zijn vaak groot, onoverzichtelijk en hebben veel draaiende rollen. Draaiende machines produceren vaak veel lawaai.

 • beknellinggevaar bewegende delen
 • intrekgevaar door tegen elkaar in draaiende rollen
 • gevaar voor verbrijzelen door bewegende delen
 • gevaar voor contact met delen onder spanning
 • gevaar voor contact met hete delen
 • gevaar voor vallen van trappen of bordessen
 • snijgevaar door messen of het papier zelf
 • brand- en explosiegevaar door papierstof en oplosmiddelen
 • Gevaarlijke stoffen en oplosmiddelen

 

Veel voorkomende machines

 • rotatiedrukpersen
 • papiersnijmachines
 • transport- en expeditie
 • stapelaars
 • vouwmachines
 • drogers
 • op- en afrolmachines

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340