Copyright

Deze site en haar inhoud is eigendom van D&F - part of Kader Consultancy & Interim B.V. tenzij anders aangegeven. Wanneer u een artikel of passage van D&F van deze website wilt overnemen, dan is dat toegestaan indien u D&F en deze website als bron vermeldt als ook ons vooraf op de hoogte stelt en ons een exemplaar van uw publicatie toezendt.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340