Disclaimer

Deze website is eigendom van D&F Group B.V., gevestigd te Breda. Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er zorg voor te dragen dat de informatie op en de werking van deze site juist is. D&F kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, artikelen, mededelingen of andere inhoud danwel werking van deze site en daaraan gerelateerde informatie. Wanneer u een artikel of passage van deze website wilt overnemen, dan is dat toegestaan indien u D&F en deze website als bron vermeldt als ook ons vooraf op de hoogte stelt en ons een exemplaar van uw publicatie toezendt.

SEM-App

Definities

Product/abonnement: Safety Expert Manager (SEM) en de bijbehorende online databank
Gebruiker: SEM abonnees /gebruikers van de online databank;
Bedrijf: D&F Software B.V. de bevoegde uitgever van het product/abonnement;

Gebruik SEM-App

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • D&F Software B.V. werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat onverhoopt de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • D&F Software B.V. geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die in deze databank wordt geraadpleegd.
  • D&F Software B.V. biedt geen garantie over de veiligheid van de online omgeving en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • D&F Software B.V. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • D&F Software B.V. verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
  • D&F Software B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • D&F Software B.V. zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen
  • D&F Software B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340