D&F wordt Kader

D&F Privacy Statement

D&F Consulting B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20069543. Dit Privacy Statement geldt tevens voor de handelsnamen D&F Group B.V., D&F Software B.V. en het merk D&F Safety Academy.

D&F Consulting B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna tezamen D&F) nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op onze websites achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. D&F is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Welke gegevens worden verwerkt

D&F verwerkt de gegevens die u bij uw kennismaking, informatieaanvraag of inschrijving op onze producten en/of diensten aan ons doorgeeft.

Wanneer verwerken wij gegevens

D&F verwerkt gegevens:

 1. Indien u documenten, producten en/of diensten van D&F afneemt.
  Dit kan via onze website, telefonisch of per email.
 2. Wanneer u contact heeft met D&F.
  Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, reviews achterlaat, meedoet aan acties, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, inlogt op uw account, of ons via social media benadert.
 3. Indien wij persoonlijk met u in contact zijn geweest.
  Hieronder verstaan we kennismakingen tijdens afspraken, bijeenkomsten, events en congressen etc.

Waarvoor verwerken wij gegevens

D&F verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 1. Voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten zoals offertes, projectadministratie, deelname aan onze opleidingen en congressen en de praktische zaken rondom trainingen, coahingstrajecten en adviestrajecten;
 2. Om u op de hoogte te houden van onze (nieuwe) diensten, trainingen, bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen uw vakgebied, rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media;

Om een aanbod op maat te maken houdt D&F rekening met de voorkeuren door u aangegeven en met de door u vooraf gegeven toestemming.

Bewaren van gegevens

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvragen die u bij ons doet, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Persoonsgegevens bij congressen met samenwerkingspartners

Indien u zich inschrijft en deelneemt aan een door D&F georganiseerd congres, geeft u toestemming om voor dat betreffende congres, uw persoonsnaam, functieomschrijving en organisatienaam te delen met de samenwerkingspartners van dit congres; uw emailadres delen wij enkel met de partner die de sessie verzorgt waaraan u heeft deelgenomen.

Persoonsgegevens bij opleidingen

De persoonsgegevens en het emailadres van cursisten aan een opleiding, worden gedeeld met medecursisten en de docent van de opleiding, enkel ter uitvoering van de overeenkomst (opleiding) die wij met u zijn aangegaan.

Foto’s en beeldopnamen

U geeft hierbij toestemming dat tijdens congressen, workshops en opleidingen, foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt die wij mogen gebruiken voor promotionele doeleinden rondom onze diensten, congressen en opleidingen.

E-mailings/nieuwsbrieven

D&F en de aan haar gelieerde ondernemingen sturen maandelijks een aantal nieuwsbrieven. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. U kunt dit ook telefonisch doorgeven of een mail te sturen naar info@denf.nl. Uw emailadres wordt verder alleen gebruikt voor zakelijke communicatie met D&F en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Recht van Verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, trainingen, bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen uw vakgebied, kunt u uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, via info@denf.nl of telefonisch via 076 5040340.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u (eventueel) een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

D&F maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van D&F te helpen analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. D&F maakt gebruik van functionele- en tracking cookies, alsmede cookies van derden; te weten Google Analytics. Deze worden gebruikt voor het onthouden van loginnaam, instellingen of koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, of voor het maken van een profiel van de bezoeker, zoals waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s bezocht zijn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Delen van gegevens met derden

D&F verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van een inschrijving of contract met u, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&F blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onze persoonsgegevens. Exports worden gelogd. Voor het interne netwerk wordt een beveiligde Client/server verbinding gebruikt en voor de webformulieren https. Onze wachtwoorden zijn versleuteld, onze data zijn opgeslagen in Europa en deze worden niet verzonden naar landen buiten Europa.

Daarnaast hanteren wij grote zorgvuldigheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die expliciet toegang tot de systemen hebben gekregen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


D&F Consulting B.V., Stadionstraat 32, 4815 NG Breda, 076 5040340
Gelieerde ondernemingen van D&F: D&F Safety Academy, D&F Software B.V. en D&F Group B.V.

 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340