Veiligheidstrainingen

D&F Group B.V. helpt de industrie om veiligheid op een duurzame manier te verbeteren met als ultiem doel het volledig voorkomen van incidenten. dit doen we door het geven van advies via D&F consulting en het geven van veiligheidstrainingen via D&F Safety academy.

Alle onderstaande trainingen vindt u op onze zusterwebsite www.safety-academy.nl.

 • Training ATEX Professional met TÜV persoonscertificaat

  Word ATEX Professional met TÜV persoonscertificaat! Leer over de Wet- en Regelgeving om veilig te werken en adequaat te reageren in situaties waar explosiegevaar heerst. Met het TÜV persoonscertificaat in de hand kunt u uw deskundigheid ook nog eens officieel aantonen! meer info

 • Training HAZOP

  Leer een HAZOP uitvoeren met de relevante voorwaarden en hoe acties uit de studie worden geregistreerd. Kortom de praktische toepassing van een HAZOP in één dag. Bestemd voor HAZOP teamleiders, SHE- en KAM-coördinatoren en engineers. meer info

 • Training HAZOP Leader

  Leer in de HAZOP Leader training een HAZOP studie voorbereiden en leiden volgens de spelregels. Ontdek tevens het antwoord op de vraag 'Wat bepaalt nu de kans op een ongeluk?'. Breng uw praktijkcase mee en krijg toepasbasbare tips! Schrijf nu in. meer info

 • Training Risico Identificatie Technieken in de proces industrie

  Leer in 3 dagen proces risico’s op adequate wijze identificeren en beheersen. Raak vertrouwd met diverse technieken die gebruikt worden voor het identificeren en evalueren van risico’s ten aanzien van procesveiligheid. Zowel theorie als praktijkcases. meer info

 • Training Masterclass ATEX

  Altijd al zelf een risicobeoordeling explosieveiligheid willen uitvoeren? Of ontstekingsbronnen van mechanische apparaten willen beoordelen? Volg onze masterclass ATEX en doe dit voortaan zelf. meer info

 • Training ATEX 114

  Zorg ervoor dat uw product, wat bedoeld is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, voldoet aan de Europese Richtlijn ATEX 114 (2014/34/EU). De training focust op de praktische toepassing en bevat een stappenplan zodat u zelf aan de slag kunt! meer info

 • Training ATEX 153

  Arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen moeten volledig voldoen aan de ATEX 153 Richtlijn. Doe de kennis op in de 2-daagse training van D&F en beschik daarna over praktische kennis die u direct toepast in uw eigen bedrijf. meer info

 • Training Masterclass Process Safety voor Managers

  Volg de 2-daagse opleiding Process Safety voor managers en optimaliseer uw procesveiligheids-management systeem met als resultaat minder ongevallen en stijgende bedrijfsresultaten. 'Goed en toepasbaar!', luidt het oordeel van een cursist. meer info

 • Training Masterclass Process Safety voor Engineers

  Volg de 4-daagse opleiding Process Safety voor engineers, veiligheidskundigen en SHEQ medewerkers. Optimaliseer uw procesveiligheids-management systeem met als resultaat minder ongevallen en stijgende bedrijfsresultaten. meer info

 • Training ATEX-Ex 000 Bewustwordingstraining

  Leer in de Ex 000 Bewustwordingstraining gevarenzones herkennen en veiligheidsinstructies opvolgen. Na de Ex 000 training voldoet u aan de eind- en toetstermen van IECEx 05 Module Ex 000. meer info

 • Training ATEX-Ex 001 Basisprincipes

  Leer in 2 dagen explosiegevaar herkennen en explosies voorkomen vanaf ontwerp tot aan onderhoud. Na de Ex 001 Basisprincipes training voldoet u aan de eind- en toetstermen van IECEx 05 module Ex 001. meer info

 • Training ATEX-Ex 002 Classificatie (zonering)

  De training ATEX-Ex 002 gaat over het classificeren van explosieve atmosferen. De cursist leert een inschatting te maken van de omvang van risico's en is in staat die risico's te documenteren. Na deze training voldoet u aan de eind- en toetstermen van IECEx 05 Module Ex 002. meer info

 • Training ATEX-Ex 003 Installatie materieel

  De training ATEX-Ex 003 gaat dieper in op de Ex-installatienorm EN-IEC 60079-14 voor elektrische materialen in explosiegevaarlijke omgevingen. U leert alles over de installatie van explosieveilig materieel en bedradingssystemen en voldoet hiermee aan de eind- en toetstermen van IECEx05. meer info

 • Training ATEX-Ex 011 Explosieveiligheidsdocument (EVD)

  Leer in de ATEX-Ex 011 training hoe u zelf een explosieveiligheidsdocument opstelt dat voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Geldigheid, inhoud en vorm worden diepgaand behandeld. meer info

 • Training Masterclass Process Safety

  Waarom is procesveiligheid belangrijk en hoe past u de Wet- en regelgeving praktisch toe? Seveso, BRZO, ARIE en REACH, u weet na de training wat u te doen staat. Optimaliseer met de opgedane kennis uw procesveiligheid managementsysteem met als resultaat minder ongevallen. meer info

 • Training Introductietraining NEN Veiligheidsladder®

  Welke stappen moet u nemen om als organisatie een Veilig Bewust Certificaat te behalen volgens de NEN Veiligheidsladder? Dit leert u in de introductietraining. Inclusief tips om omhoog te klimmen op de ladder. Schrijf nu in. meer info

 • Training Veiligheidscultuur en cultuurmeting

  De training start met uitleg over de definities van 'cultuur'. Wat is het precies? Daarna meet u de veiligheidscultuur van uw eigen bedrijf. Hierdoor krijgt u inzicht in de knelpunten, waarvoor u eerste aanzet tot verbetering leert formuleren. U verlaat de training met praktijktips & -trics. meer info

 • Training Beïnvloeden van veiligheidsgedrag

  Ontdek de wereld van gedragsbeïnvloeding in deze 'hands-on' training. Om gedrag te kunnen beïnvloeden starten we bij het brein, want daar zit ons bewustzijn. Door veiligheidsbewuste medewerkers wordt de veiligheid in uw organisatie vergroot. Risico’s worden eerder (h)erkend, opgelost en gemeld. meer info

 • Training Veranderkunde en veiligheidscultuur

  Leer meer over de kunst van het veranderen! Waarom moet het anders? Wat mag er anders? Wie zijn er betrokken en hoe wordt de veiligheidscultuur veranderd? De antwoorden hierop krijgt u tijdens de training. Schrijf nu in en ga snel met de acties aan de slag. meer info

 • Training Leiderschap in veiligheid

  Leer en ervaar de technieken rondom gedragsbeïnvloeding. Middels een rollenspel leert de cursist medewerkers op een positieve manier aan te spreken. Ook ervaart de leidinggevende wat zijn voorbeeldgedrag voor effect heeft op medewerkers. Wie durft? meer info

 • Training Veiligheidsmanagement

  Leer veiligheid in uw organiseren en borgen. Is uw managementsysteem al gericht op het voorkomen van verliezen, ((bijna) ongevallen en schades aan mens en milieu? Neem deel aan deze training en vertrek met heldere inzichten over veiligheid; de kosten maar ook zeker de baten! meer info

 • Training Masterclass Veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur

  Met een veiligheidscultuurmeting van uw bedrijf in de hand gaat u aan de slag met technieken om het gedrag van uw medewerkers te beïnvloeden. Door óók kennis op te doen over het brein zult u verbetering bewerkstelligen. Hierdoor worden risico's eerder (h)erkent, opgelost en gemeld. Schrijf nu in! meer info

 • Training Veiligheidsdag of veiligheidsweek

  Een veiligheidsdag of veiligheidsweek is een effectief onderdeel van veiligheidsverbeterprogramma’s. Organiseer er één op uw bedrijf als kick-off voor de start van een veiligheidsprogramma of onderdeel van een project en kom tot mooie inzichten! meer info

 • Training Taak Risico Analyse (TRA)

  Een krachtig middel om samen met medewerkers afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen is de Taak Risico Analyse (TRA). Een TRA is een systematische analyse van een taak met als doel mogelijke verliezen te identificeren en te elimineren, reduceren of beheersen. meer info

 • Training Veiligheidsbewustzijn

  De bewustzijnstraining is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die blootgesteld worden aan de risico’s op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een operator, heftruckchauffeur, medewerker van de technische dienst, maar ook een schoonmaker. meer info

 • Training Gedragsobservatie

  Een gedragsobservatieprogramma is een instrument waarmee gedrag meetbaar gemaakt kan worden en waarmee gedrag beïnvloed kan worden. De training gedragsobservatie is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die observatierondes mogen gaan uitvoeren. meer info

 • Training Integraal Compliance Manager

  Leer beleidsthema's en kernwaarden omzetten in specifiek gedrag en hoe u uw organisatie toekomstbestendig maakt in de opleiding Integraal Compliance Manager. Deelname is inclusief het boek: Integraal Compliance Management! meer info

 • Training Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II

  Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II bevordert uw prestaties als leidinggevende en daarmee ook de prestaties van uw medewerkers. De training is toegespitst op veiligheid. D&F Is officieel erkend partner van Blanchard International, u ontvangt een gevalideerd certificaat. meer info

 • Training ATEX Awareness

  In de online training ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, hoe voorzichtig je moet zijn, en wat voor veiligheidsmaatregelen je moet nemen. meer info

 • Training ATEX Basisprincipes

  De online training ATEX Basisprincipes is gebaseerd op de eindtermen van IECEX modules 000 + 001 + 002 + 003. U leert de basisprincipes van veilig werken in omgevingen met mogelijk explosiegevaar. In deze online training zijn de richtlijnen ATEX 153 (omgeving) en ATEX 114 opgenomen. meer info

 • Training VCA Basisveiligheid cursus online

  De VCA Basisveiligheid cursus online is voor operationele medewerkers. In 10 hoofdstukken wordt met filmbeelden en veel oefenvragen alle lesstof behandeld voor het officiële VCA Basisveiligheid examen. meer info

 • Training VCA VOL cursus online

  De VCA VOL cursus online is voor operationeel leidinggevenden. In 12 hoofdstukken wordt met filmbeelden en online docent alle lesstof behandeld voor het officiële VCA VOL examen. meer info