Sollicitatieprocedure

In enkele stappen naar een baan bij D&F!  

 1. Solliciteren
  Via het sollicitatieformulier of e-mail naar s.vanderwegen@denf.nl verzend je je C.V. en motivatie. Overtuig ons waarom jij de juiste kandidaat bent voor deze functie! Let op: We beoordelen je op door ons gevraagde competenties en functie-eisen.
 2. Beoordeling sollicitatie 
  Binnen 1 a 2 werkdagen ontvang je altijd een bevestiging van ontvangst van jouw sollicitatie. Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door onze HR afdeling en de teamleider van de betreffende afdeling. Voldoe je aan de gestelde competenties en functie-eisen die wij voor deze functie voor ogen hebben dan kun je binnen 1 á 2 weken rekenen op een terugkoppeling.
 3. Persoonlijke kennismaking
  Onder genot van een kopje koffie of thee maken we graag kennis met jou!
 4. Vervolggesprek
  Wanneer beide partijen terugkijken op een positieve kennismaking is het tijd voor een tweede gesprek. Tijdens dit gesprek ga dieper in op inhoud.
 5. Assessment of Business-Case
  Het kan zijn dat we vragen om een assessment te volgen of een business case uit te werken.
 6. Contractvoorstel
  Ben jij na het  tweede  gesprek net zo enthousiast en is dat gevoel wederzijds? Dan doen we je graag een aanbod om bij ons te komen werken. Ga je akkoord met ons contractvoorstel? Dan staat er een leuk introductieprogramma voor je te wachten!

Privacyreglement

Procedure Recruitment D&F Consulting B.V. zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar  sollicitanten. Als een sollicitant via internet en de vacaturepagina van D&F Consulting B.V. solliciteert, zal er informatie over de sollicitant worden verzameld, hierbij kun je denken aan de online sollicitatieformulieren die op de website worden ingevuld.

De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigde belang van D&F Consulting B.V. om op zo’n efficiënt mogelijke wijze het sollicitatie (recruitment)proces te sturen. De persoonsgegevens van de sollicitant, vormen een essentieel onderdeel in processen en procedures van de sollicitatieprocedure.

Middels deze verklaring willen wij de sollicitanten informeren over hoe wij binnen D&F Consulting B.V. de persoonsgegevens verwerken ten behoeve van ons recruitmentproces de werving en selectieactiviteiten.

Waar worden gegevens voor gebruikt?
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan D&F Consulting B.V. worden verstrekt naar aanleiding van een vacature, worden uitsluitend door de afdeling HR van D&F Consulting B.V. gebruikt in het systeem AFAS met als doel een effectief en efficiënt recruitmentproces.

D&F Consulting B.V. gebruikt de persoonsgegevens binnen het recruitmentproces met als doel de communicatie met de kandidaat. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het registreren, opzoeken, raadplegen en rapporteren.

Verstrekking aan anderen
De gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de het recruitmentproces. Alleen als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven verstrekken wij die gegevens op naam aan derden die niet betrokken zijn bij het recruitmentproces. Als er toestemming is gegeven om de gegevens aan anderen te verstrekken dan kan dit op ieder moment weer ingetrokken worden.

Aan wie leveren wij gegevens?
Personen die direct betrokken zijn bij de recruitmentprocedure:
  -  HR
  -  Leidinggevenden van de betreffende afdeling
  -  Selectiecommissie

Bewaartermijn van jouw gegevens
De gegevens van de sollicitant worden door D&F Consulting B.V. bewaard gedurende de recruitmentprocedure. Na het afronden van het recruitmentproces zullen de gegevens van de sollicitant nog maximaal 1 jaar worden bewaard. Hierna worden de gegevens vernietigd.  

De rechten van de sollicitant
Als sollicitant heb je een aantal rechten. Zoals:

·         Recht op inzage in persoonsgegevens of een kopie van alle gegevens die D&F heeft opgenomen,

·         Recht op aanvulling en rectificatie: als je meent dat de gegevens niet volledig of onjuist zijn, kunnen deze op verzoek worden aangevuld of gerectificeerd.

·         Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: als je (een deel van) de persoonsgegevens wil laten vernietigen dan kan je hiervoor een verzoek indienen.

·         Recht op beperking van verwerking: je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten. bijvoorbeeld als je denkt dat de gegevens onjuist zijn of niet meer nodig.

·         Recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde (individuele) besluitvorming: je hebt recht op een beslissing door menselijke tussenkomst en niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

In al deze gevallen kan je de afdeling HR benaderen om je rechten in te roepen. Zij zullen voor verdere verwerking van het verzoek zorgdragen.

Beveiliging van je gegevens
D&F Consulting B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en heeft passende technische en organisatorische maatregelen, op basis van de stand van de techniek, genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking zoals hacken, verlies of diefstal.

Vragen of klachten
Heb je vragen over de wijze waarop D&F Consulting B.V. je persoonsgegevens verwerkt? In dat geval kun je contact opnemen met de afdeling HR (info@denf.nl )
Ben je ontevreden over de manier waarop wij bij D&F met je persoonsgegevens omgaan? Dan kan je een klacht indienen bij de Directie van D&F. Blijf je ontevreden over het antwoord dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.